Stadgar – ekonomisk förening

När du anmäler din ekonomiska förening för registrering ska du också skicka in föreningens stadgar. De skickar du med som en pdf-fil när du gör din anmälan i vår e-tjänst på verksamt.se.

Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Det är föreningsstämman som beslutar om dem.

Vad måste stadgarna innehålla?

Stadgarna i en förening ska alltid innehålla information om:

  • föreningens namn
  • styrelsens säte, alltså den kommun där föreningsstämman ska hållas
  • föreningens verksamhet
  • medlemmarnas insats – hur stor insatsen ska vara och hur den ska betalas samt om varje medlem ska kunna delta med mer än en insats
  • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • hur föreningsstämman ska sammankallas
  • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman
  • föreningens räkenskapsår
  • hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta
  • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas.

Om föreningen planerar att ta ut särskilda inträdesavgifter ska även det stå i stadgarna.

Utöver de obligatoriska uppgifterna kan föreningen själv lägga till innehåll i stadgarna.

Verksamheten kan bedrivas i ett dotterföretag om föreningen har tagit in en bestämmelse om det i stadgarna. Medlemmarnas beslutanderätt kan utövas av fullmäktige. Stadgarna måste i så fall innehålla bestämmelser om detta.

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla föreningen till oss.