Bosättningskrav – ekonomisk förening

En viss del av styrelsen måste bo inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. Om de inte gör det kan du ansöka om dispens. Och om det inte finns någon behörig ställföreträdare som bor och är folkbokförd i Sverige, ska styrelsen utse en särskild delgivningsmottagare. Det anmäler du i vår e-tjänst på verksamt.se.  

Följande måste bo inom EES:

  • verkställande direktören
  • minst hälften av styrelseledamöterna
  • minst hälften av styrelsesuppleanterna
  • minst en av de särskilda firmatecknarna.

Söka dispens

Uppfylls inte dessa krav kan föreningen söka dispens hos Bolagsverket. Läs mer om detta på sidan Bosättning – styrelsen, som handlar om aktiebolag men även kan tillämpas på ekonomiska föreningar.

Utse en särskild delgivningsmottagare

Har föreningen inte någon behörig ställföreträdare som bor och är folkbokförd i Sverige ska styrelsen utse en särskild delgivningsmottagare. Den särskilda delgivningsmottagaren ska

  • bo och vara folkbokförd i Sverige
  • vara minst 18 år
  • inte ha förvaltare.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.