Kooperativ hyresrättsförening

En kooperativ hyresrättsförening bildas för att hyra ut lägenheter till föreningens medlemmar. Det är en typ av ekonomisk förening.

Bestyrkt kopia av pass

Vi vill ha bestyrkta kopior på ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Blanketter

Använd våra blanketter när du anmäler eller gör ändringar i föreningen.

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i en förening måste du ofta betala en avgift. På sidan Avgifter för kooperativ hyresrättsförening ser du vad det kostar att starta, driva och avveckla en förening.

Våra handläggningstider

Hur länge måste du vänta på svar efter att ärendet har kommit in till oss? Det kollar du enkelt på sidan Våra handläggningstider.

Externa länkar

Coompanion Länk till annan webbplats.