Ändra räkenskapsår – kooperativ hyresrättsförening

Om du vill kan du ändra räkenskapsår för föreningen. En sådan ändring innebär att stadgarna ändras.

Läs mer om reglerna för räkenskapsår.

Vissa ändringar kräver tillstånd

Vill du lägga om räkenskapsåret från kalenderår till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår, måste du ha tillstånd från Skatteverket. Tillstånd krävs inte för omläggning från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Ett brutet räkenskapsår ska börja den första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv hela månader.

I samband med omläggning av ett räkenskapsår får det vara en kortare tid än tolv månader eller förlängas till högst arton månader.

Anmäl till Bolagsverket

Använd blanketten  Ändringsanmälan, nr 914 när du ska ändra räkenskapsår. Ändringen börjar gälla först när vi har registrerat den.

Tillsammans med anmälan skickar du in

  • Ett föreningsstämmoprotokoll, en bestyrkt kopia. Det ska framgå av protokollet med vilken majoritet föreningsstämman antog de nya stadgarna. Har beslutet om ändring fattats på två föreningsstämmor, ska du skicka in protokoll från båda stämmorna.
  • Ett exemplar av de nya stadgarna.
  • Tillstånd från Skatteverket – i vissa fall.

På sidan med mallar hittar du exempel på stämmoprotokoll.

Gemensamt räkenskapsår för företag i koncern

Företag som ingår i en koncern ska ha samma räkenskapsår. Föreningen behöver inte ansöka om tillstånd från Skatteverket Länk till annan webbplats.om moder- eller dotterföretag i en befintlig svensk koncern redan har det önskade räkenskapsåret. Anpassning till en utländsk koncern kräver dock Skatteverkets tillstånd, förutom vid ändring till kalenderår.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket medge att olika räkenskapsår får användas inom en koncern och dess företag.