Ändra revisor – kooperativ hyresrättsförening

Om föreningen byter revisor kan du anmäla det till Bolagsverket. Revisorn utses av föreningsstämman och ändringen gäller från och med stämmans beslutsdatum.

Anmäl till Bolagsverket

Använd blanketten  Ändringsanmälan, nr 914 när du ska ändra revisor. Samtidigt som du gör din ändring måste du betala en avgift.

Egen avgång som revisor

Om du som revisor själv vill anmäla din avgång kan du använda blanketten, Egen avgång som revisor, nr 703.

Dessa bilagor ska följa med anmälan om egen avgång

  • En redogörelse från dig (revisorn) för den granskning som du har utfört under den del av löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat.
  • En uppgift från dig om skälet till att uppdraget upphört i förtid.
  • En uppgift från föreningen eller den som utsett dig om skälet till att ditt uppdrag har upphört i förtid.