Ändra styrelse eller vd – kooperativ hyresrättsförening

Om föreningen ändrar styrelse, ordförande, verkställande direktör eller särskilda firmatecknare måste du anmäla det till Bolagsverket.

Styrelsen utses av föreningsstämman och ändringen gäller från och med den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket. Det gäller även för särskilda firmatecknare och verkställande direktör.

Egen avgång

Om du vill avgå som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller särskild delgivningsmottagare ska du meddela det till styrelsen. Styrelsen ska genast anmäla avgången till Bolagsverket och vid behov kalla till föreningsstämma för att göra ett kompletteringsavtal eller bestämma ett lägre antal styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter.

Du kan själv anmäla din avgång till oss genom att använda vår blankett.

Utländska medborgare ska ändra efternamn

Du som är utländsk medborgare måste anmäla till oss när du byter efternamn. För övriga personer får vi automatiskt ändringar från Skatteverket.

Bestyrkt kopia på pass för personer som inte är folkbokförda i Sverige

Vi vill ha bestyrkta kopior på ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.