Starta kooperativ hyresrättsförening

Vill du starta en kooperativ hyresrättsförening? Det kan du göra tillsammans med två andra personer, företag eller föreningar. Ni måste alltså vara minst tre medlemmar i föreningen.

I menyn kan du läsa mer om vad du måste besluta om innan du startar föreningen och hur du anmäler till Bolagsverket.

Så går det till att starta en kooperativ hyresrättsförening

  1. Besluta om start – stadgar.
  2. Betala insatsen.
  3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket.
  4. Skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket.
  5. Bolagsverket registrerar föreningen.
  6. Verksamheten startar.
  7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor.

1. Besluta om start – stadgar

Du och övriga medlemmar beslutar att starta en kooperativ hyresrättsförening och antar stadgarna. Stadgarna är de grundläggande reglerna för föreningen.

Det ska finnas en ekonomisk plan i kooperativa hyresrättsföreningar som drivs enligt ägarmodellen. Denna ekonomiska plan ska upprättas innan föreningens köp av fastigheten. Motivet är att man vill undvika att ekonomiskt osunda föreningar uppkommer. Planens uppgift är att ge blivande hyresrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Den ekonomiska planen ska inte registreras hos Bolagsverket. Läs mer på sidan Ekonomisk plan i menyn.

2. Betala insatsen

Du som blir medlem i en kooperativ hyresrättsförening ska betala en insats. Det är stadgarna som bestämmer hur stor insatsen är och hur den ska betalas. Föreningen har också rätt att ta ut en upplåtelseinsats.

3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Använd blanketten  Nyregistrering, nr 904 när du vill anmäla föreningen. Tillsammans med anmälan skickar du in föreningens stadgar och ett protokoll som visar att föreningens medlemmar har antagit stadgarna och vilka som har valts till styrelse och revisorer.

4. Skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket

Om något saknas i din anmälan kan du behöva skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket.

5. Bolagsverket registrerar föreningen

Bolagsverket beslutar om registrering och ger föreningen ett organisationsnummer. Vi kontrollerar bland annat att ingen annan har det namn som du vill ha på föreningen. Vår handläggningstid varierar, men ofta handlar det om en till två veckor. När föreningen är registrerad får du ett registreringsbevis och en kopia av de registrerade stadgarna med posten.

6. Verksamheten startar

Så fort Bolagsverket har registrerat föreningen kan verksamheten sätta igång.

7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor

Alla nyregistrerade kooperativa hyresrättsföreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket inom fyra veckor från registreringen.

Beställ inte trycksaker innan namnet är godkänt

Tänk på att inte beställa trycksaker, skyltar eller liknande förrän registreringen av ditt företagsnamn är klar. Om du vill ha ett domännamn med samma namn som ditt företag, ska du tänka på att registrera domännamnet så fort som möjligt när ditt företagsnamn har blivit registrerat av Bolagsverket.