Dödande av aktiebrev

Om du har förlorat ett aktiebrev kan du ansöka hos oss om att det ska dödas. Om vi beslutar att det ska dödas kan du be att få ett nytt aktiebrev av aktiebolaget.

Så här går det till

  1. Skicka in blanketten och eventuella bilagor till oss.
  2. Betala avgiften. Så här betalar du.
  3. När vi har alla uppgifter som behövs meddelar vi aktiebolaget som gett ut aktiebrevet att du har ansökt om att det ska dödas.
  4. Vi kungör ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar. Tiden för ansökan ska vara minst ett år. I föreläggandet uppmanar vi den som vet något om aktiebrevet att anmäla det till oss.
  5. Vi tar ett beslut som skickas till dig.
  6. Beslutar vi att aktiebrevet ska dödas kan du vända dig till aktiebolaget och be dem utfärda ett nytt aktiebrev.