Avveckla aktiebolag

Vill du inte längre driva ditt aktiebolag? Det finns flera sätt att avveckla ditt aktiebolag. Du kan också sälja aktierna i ditt aktiebolag, men då avvecklas inte själva aktiebolaget, utan det finns kvar med någon annan som ägare.

Sälj aktierna istället för att avveckla aktiebolaget

Det kan vara klokt att först undersöka om det är möjligt att sälja aktierna i företaget. Sälj bara till någon som du litar på. Var vaksam när du ska sälja eller avveckla ditt företag.

När du säljer alla aktierna blir själva aktiebolaget inte avvecklat, utan bara ditt ägande. Du och köparen kan också bestämma att du till exempel ska avgå som styrelseledamot.

Läs om försäljning av samtliga aktier i aktiebolaget.

Metoder för att avveckla själva aktiebolaget


Likvidation

En likvidation innebär att ett aktiebolag blir upplöst . Efter det att skulderna betalats m.m. kan eventuellt överskott fördelas mellan aktieägarna, om inte annat är bestämt i bolagsordningen.

Bolagsstämman kan besluta om frivillig likvidation. I vissa fall kan Bolagsverket eller tingsrätten besluta om likvidation, så kallad tvångslikvidation

Konkurs

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar, i den utsträckning det går, används för att betala bolagets skulder.

Fusion

Fusion innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett övertagande företag, vid den slutliga registreringen. Samtidigt upplöses överlåtande bolag utan likvidation.

Delning

Delning innebär att aktiebolagets tillgångar och skulder, helt eller delvis, tas över av ett eller flera andra aktiebolag.

Inte bara att ”lägga ner”

Du kan inte själv bara lägga ner aktiebolaget. Och vi kan inte bara utan vidare avregistrera det, utan du måste använda något av de nämnda sätten.

Det finns inte heller något sätt att registrera hos Bolagsverket att ett aktiebolag är ”vilande”. Läs mer om vilande aktiebolag och om de skyldigheter som finns kvar även om det inte är någon verksamhet.