Minoritetsrevisor i aktiebolag

En aktieägare kan föreslå att Bolagsverket ska utse en minoritetsrevisor som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i aktiebolaget.

Beslutet att utse en minoritetsrevisor avser tiden till och med årsstämman under nästa räkenskapsår. 

Vad kostar det?

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en minoritetsrevisor kostar ingenting, men aktiebolaget ska ersätta för det arbete som minoritetsrevisorn gör.

Det finns två sätt att ansöka

Ansökan utan att frågan tagits upp på bolagsstämman

De som äger minst en tiondel av samtliga aktier i aktiebolaget kan ansöka hos oss om att vi ska utse en minoritetsrevisor utan att frågan först tagits upp på en bolagsstämma. Samtliga aktieägare som ansöker om minoritetsrevisor ska skriva under ansökan.

Ansökan efter att beslut tagits på bolagsstämman

Ett förslag om minoritetsrevisor kan tas upp på

  • en bolagsstämma där stämman ska välja revisor
  • en bolagsstämma där det står i kallelsen att ett förslag om minoritetsrevisor ska tas upp.

Vi utser en minoritetsrevisor om de som äger minst en tiondel av samtliga aktier i aktiebolaget eller minst en tredjedel av de aktier som är företrädda på stämman, röstar för förslaget.