Ändra namn eller verksamhet i aktiebolag

Vill du göra en namnändring eller ändra verksamheten? Det anmäler du i vår e-tjänst på verksamt.se!

Så går det till att ändra företagsnamn eller verksamhet

  1. Bolagsstämman beslutar att ändra företagsnamn eller verksamhet.
  2. Anmäl ändringen till Bolagsverket.
  3. Bolagsverket granskar och registrerar namnet.

1. Bolagsstämman beslutar att ändra företagsnamn eller verksamhet

Bolagsstämman beslutar om en ny bolagsordning där det nya namnet eller verksamheten har skrivits in.

Det finns speciella regler för vilket företagsnamn du kan välja.

2. Anmäl ändringen till Bolagsverket

Anmäl din ändring på verksamt.se. Där skapar och skickar du in anmälan, ny bolagsordning och ett bolagsstämmoprotokoll. Se till att ta med några olika förslag på det nya företagsnamnet. Du skriver under anmälan med din e-legitimation, exempelvis mobilt BankID.

Tänk på att du kan behöva anmäla företaget till registret mot penningtvätt.

3. Bolagsverket granskar och registrerar namnet

Vi granskar dina namnförslag och beskrivningen av verksamheten. Om det är okej, registrerar vi det nya namnet eller verksamheten. När detta är gjort får du en registeruppgift med posten.

Särskilt företagsnamn och företagsnamn på främmande språk

Läs om vad du ska tänka på när du vill ändra ditt särskilda företagsnamn eller företagsnamnet på främmande språk?

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.