Ändra räkenskapsår i aktiebolag

Om du vill ändra räkenskapsår för aktiebolaget gör du det i vår e-tjänst på verksamt.se.

I samband med ändringen av ett räkenskapsår får räkenskapsåret vara kortare än tolv månader eller förlängas till högst arton månader.

Brutet räkenskapsår kräver tillstånd

Vill du ändra räkenskapsåret på följande sätt måste du ha tillstånd från Skatteverket:

  • från kalenderår till brutet räkenskapsår 
  • från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår.

Omläggning av räkenskapsår (Skatteverket) Länk till annan webbplats.

Tillstånd krävs inte för att ändra från brutet räkenskapsår till kalenderår. Ett brutet räkenskapsår börjar den första dagen i en kalendermånad och omfattar tolv hela månader.

Ta beslut och anmäl i tid

Förkortat räkenskapsår

  • Bolagsstämman ska ha beslutat om ändrat räkenskapsår innan utgången av det nya förkortade räkenskapsåret.
  • Anmäl till Bolagsverket senast en månad efter utgången av det nya förkortade räkenskapsåret.

Förlängt räkenskapsår

  • Bolagsstämman ska ha beslutat om ändrat räkenskapsår innan utgången av det gamla räkenskapsåret.
  • Anmäl till Bolagsverket inom en månad efter utgången av det gamla räkenskapsåret.

Gemensamt räkenskapsår för företag i koncern

Alla aktiebolag som ingår i en koncern ska ha samma räkenskapsår. Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket medge att olika räkenskapsår får användas inom en koncern och dess företag.

Svensk koncern

Företaget behöver inte ansöka om tillstånd från Skatteverket om moder- eller dotterbolag i en befintlig svensk koncern redan har det önskade räkenskapsåret.

Utländsk koncern

Anpassning till en utländsk koncern kräver Skatteverkets tillstånd, förutom vid ändring till kalenderår.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.