Ändra styrelse eller verkställande direktör i aktiebolag

Ska du ändra styrelse, firmatecknare, verkställande direktör eller ordförande? Det anmäler du i vår e-tjänst på verksamt.se. Enkelt och snabbt!

Den nya styrelsen måste följa reglerna för hur styrelsen ska vara sammansatt och reglerna om styrelsens bosättning.

Anmäl egen avgång

Om du vill avgå ur styrelsen, som firmatecknare, verkställande direktör eller särskild delgivningsmottagare ska du anmäla det till styrelsen. Har du valts av någon annan än bolagsstämman ska du också anmäla din avgång ur styrelsen till den. Du anmäler din avgång på verksamt.se.

Personer som inte är folkbokförda i Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige måste du anmäla till oss när du byter efternamn.

Vi vill ha bestyrkta kopior på ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

När börjar ändringarna gälla?

En ändring i styrelsen börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket. Det gäller även för firmatecknare och verkställande direktör.

Om företaget har beslutat att en ändring ska gälla från en senare tidpunkt ska det stå i protokollet.

Vi kan inte säga att en person är ansvarig från ett visst datum. Det kan ha kommit in olika uppgifter på olika datum under ärendets gång vilket gör att hela styrelsen kanske inte gäller från ett och samma datum.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.