Dela upp eller lägga samman aktier

Anmäl genast ett beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier till oss.

Vad är uppdelning?

Uppdelning av aktier innebär att man delar upp det befintliga antalet aktier på flera. Antalet aktier i företaget ökar, utan att aktiekapitalet förändras. Kvotvärdet på aktierna, det vill säga aktiekapitalet delat med antalet aktier, blir därmed lägre.

Vad är sammanläggning?

Sammanläggning av aktier innebär man lägger samman det befintliga antalet aktier till färre aktier. Antalet aktier i företaget minskar och kvotvärdet blir högre, utan att aktiekapitalet förändras.

När gäller uppdelningen eller sammanläggningen?

Det nya antalet aktier ändras när vi har registrerat beslutet. 

Ändra i aktieboken efter registreringen

Efter registreringen ska du föra in ändringarna i aktieboken.

I avstämningsbolag ska du skicka en anmälan till den värdepapperscentral företaget anlitar, där du berättar att beslutet är registrerat.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.