Delning av aktiebolag

Att dela ett aktiebolag innebär att aktiebolagets tillgångar och skulder, helt eller delvis, tas över av ett eller flera andra aktiebolag. Övertagande bolag kan vara ett företag som redan finns eller som bildas genom delningen.

En delning sker i tre steg

  1. En gemensam delningsplan upprättas av styrelserna i de aktiebolag som deltar i en delning. Den ska i vissa fall anmälas till Bolagsverket för registrering. I en förenklad delning behöver inte vissa uppgifter vara med i delningsplanen.
  2. Det överlåtande aktiebolaget ansöker om tillstånd att verkställa delningen hos Bolagsverket.
  3. Det eller de övertagande aktiebolagen anmäler att delningen är genomförd till Bolagsverket.

Två olika sätt att göra en delning

Första sättet

Ett aktiebolag (det överlåtande aktiebolaget) kan delas upp helt genom att samtliga tillgångar och skulder tas över av två eller flera andra övertagande aktiebolag. Det överlåtande aktiebolaget upplöses genom delningen.

1. Före delningen finns ett överlåtande aktiebolag. 2. Av de övertagande bolagen A, B och C tar två eller flera över skulderna och tillgångarna. 3. Det överlåtande aktiebolaget upphör.

Andra sättet

Ett aktiebolag (det överlåtande aktiebolaget) kan delas upp genom att en del av dess tillgångar och skulder tas över av ett eller flera andra övertagande aktiebolag. Ett aktiebolag kan på detta sätt överlåta en del av sin verksamhet.

1. Före delningen finns ett överlåtande aktiebolag. 2. Ett eller flera övertagande bolag A, B och C tar över en del av skulderna och tillgångarna. 3. Det överlåtande aktiebolaget finns kvar.

Viktigt att tänka på vid delning av aktiebolag

Om det sker en förändring av aktieägare i företaget kom ihåg att kontrollera att uppgifterna i registret över verkliga huvudmän fortfarande stämmer. Anmäl nya uppgifter om dessa förändras i och med delningen av företaget.

Kom även ihåg att anmäla ny styrelse och bolagsordning om dessa förändras i och med delningen av företaget.