Minska aktiekapitalet

Ett aktiebolag kan minska sitt aktiekapital. Det kallas ibland också nedsättning eller att sätta ner aktiekapitalet. Det finns olika anledningar till att ett aktiebolag minskar sitt aktiekapital. Det kan exempelvis handla om att aktiebolaget vill lösa ut en aktieägare eller täcka en förlust. En annan anledning kan vara att aktiekapitalet är onödigt högt. Då kan aktiebolaget betala tillbaka pengarna till aktieägarna eller använda pengarna i sin verksamhet.

Tänk på att aktiekapitalet aldrig får understiga 25 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Att minska aktiekapitalet kan få skattekonsekvenser. Ta kontakt med Skatteverket för att ta reda på vad som gäller för ditt beslut.

Att minska aktiekapitalet kan vara komplicerat. Det kan vara klokt att anlita hjälp för att minska aktiekapitalet.

Hur vill du minska aktiekapitalet?

Betala tillbaka till aktieägarna

Ett aktiebolag kan minska aktiekapitalet för att betala tillbaka pengar till aktieägarna eller för att köpa ut en särskild aktieägare. Det här är bara möjligt om aktiekapitalet är tillräckligt högt och det i övrigt finns förutsättningar att minska aktiekapitalet. Tillstånd från Bolagsverket behövs ofta.

Frigöra kapital – från bundet till fritt eget kapital

Ett aktiebolag kan minska aktiekapitalet och föra pengarna till fritt eget kapital. Därefter kan pengarna föras ut från aktiebolaget eller användas i den egna verksamheten. Det här är bara möjligt om aktiekapitalet är tillräckligt högt och det i övrigt finns förutsättningar att minska aktiekapitalet. Tillstånd från Bolagsverket behövs ofta.

Täcka en förlust

Ett aktiebolag som går med förlust kan minska aktiekapitalet och använda pengarna för att minska förlusten.

Lösa in aktier enligt en bestämmelse i bolagsordningen

Ett aktiebolag kan ha en bestämmelse i sin bolagsordning som talar om när och på vilket sätt aktier kan eller ska lösas in. Bestämmelsen i bolagsordningen kallas ibland för inlösenförbehåll, minskningsförbehåll eller nedsättningsförbehåll.