Nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning. Här kan du läsa om hur det går till att göra en nyemission.

Hur går en nyemission till?

 1. Skriv förslag: Styrelsen skriver ett förslag om nyemission som blir ett underlag inför bolagsstämman.
 2. Fatta beslut: Bolagsstämman eller styrelsen beslutar om nyemission.
 3. Teckna aktierna: De som får och vill teckna aktier gör det.
 4. Betala aktierna: De som tecknar aktier betalar dem med pengar, egendom (apportegendom) eller genom att kvitta fordringar mot företaget.
 5. Anmäl till Bolagsverket: När de nya aktierna är tecknade och betalda ska nyemissionen anmälas till Bolagsverket.

Varför gör företag nyemissioner?

Företag kan göra nyemissioner exempelvis för att

 • finansiera investeringar
 • finansiera expansion
 • lättare få låna pengar
 • lösa problem med likviditeten
 • kunna köpa upp ett annat företag
 • förbättra den finansiella beredskapen inför kommande möjligheter till goda affärer
 • motsvara de krav som ställs inför en börsintroduktion.

Ett företag får inte besluta om nyemission innan företaget är registrerat.