Beslut – teckningsoptioner

Ett beslut om att ge ut teckningsoptioner kan fattas på tre olika sätt. I menyn hittar du sidor där du kan du läsa om de olika sätten och om vad beslutet ska innehålla.

Beslutet kan fattas på tre olika sätt

Beslut om att ge ut teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier kan fattas av

  • bolagsstämman
  • styrelsen – efter bemyndigande i förväg från bolagsstämman
  • styrelsen – med godkännande från bolagsstämman i efterhand.