Makulering eller inlösen – teckningsoptioner

Det här är våra riktlinjer för hur en makulering eller inlösen av redan utgivna och registrerade teckningsoptioner går till.

När en teckningsoption makulerats eller lösts in kan ni anmäla det till oss. Anmälan behöver inte omfatta samtliga optioner som hör till en viss emission, utan kan bestå av endast en del av optionerna.

Om en eller flera teckningsoptioner har lösts in eller makulerats kan dessa optioner inte längre leda till att några nya aktier tecknas. När ett lån är kopplat till teckningsoptionen innebär åtgärden inte automatiskt att även lånet makuleras eller löses in. Lånet kan alltså finnas kvar.