Ta beslut i aktiebolaget

I ett aktiebolag behöver olika beslut tas, för att företaget ska kunna fungera och utvecklas. Här beskriver vi vilka som kan ta beslut i ett aktiebolag.

Vilka kan ta beslut i ett aktiebolag?

I ett aktiebolag kan man ta beslut på bolagsstämmor och styrelsemöten.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är ett företags högsta beslutande organ. Där är det aktieägarna som tar beslut. Det finns tre sorters stämmor: Årsstämman är den viktigaste stämman, men det finns också fortsatta bolagsstämmor och extra bolagsstämmor.

Styrelsemöte

Styrelsen utses på bolagsstämman av aktieägarna. Den har i uppdrag att genomföra besluten som bestäms på bolagsstämman. För att göra detta tar styrelsen många mindre beslut.

Läs mer om styrelsemöten.

Vad ska beslutas om?

I ett aktiebolag måste vissa beslut tas på ett formellt sätt, och det är inte bara ”att göra”. Det gäller även små företag med endast en styrelseledamot.

Generellt sett finns det regler för beslut som påverkar företaget

  • årsredovisning
  • bokföring
  • pengar
  • ägarantal
  • aktier
  • avtal
  • revisor.

Lagar och regler