Om verklig huvudman i aktiebolag

Alla aktiebolag ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nyregistrerade måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Alla sorters aktiebolag ska anmäla verklig huvudman

Dessa regler gäller

 • aktiebolag, även de som är försatta i konkurs men där konkursen inte är avslutad
 • fondbolag
 • kreditmarknadsbolag
 • värdepappersbolag.

Ta reda på om aktiebolaget har någon verklig huvudman

Innan du kan anmäla verklig huvudman måste aktiebolaget ta reda på om det har någon eller inte, och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska aktiebolaget även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar företaget.

Företaget kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. Då har aktiebolaget ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Aktiebolaget kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. En person kan kontrollera ett aktiebolag på olika sätt, exempelvis:

 • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier
 • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar ett aktiebolag tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är

 • maka, make, sambo, registrerad partner
 • föräldrar
 • barn
 • barnens makar, sambor, registrerade partner.

Flera företag

I en grupp av flera företag, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen i gruppen.

Olle äger 100 % av Företag A som äger 100  % av Företag B, Olle är därför verklig huvudman i både Företag A och Företag B.

Exempel på vem som är verklig huvudman

En aktieägare kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i ett aktiebolag. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.  

Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 procent av rösterna i ett aktiebolag. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om aktiebolaget kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över aktiebolaget så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En aktieägare kontrollerar 10 procent av rösterna i ett aktiebolag. Personen har genom avtal med övriga aktieägare rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän. 

En aktieägare äger ett aktiebolag till 100 procent. Aktiebolaget äger i sin tur ett annat aktiebolag till 100 procent. Personen är verklig huvudman i båda aktiebolagen.

Fyra aktieägare kontrollerar 25 procent var av rösterna i ett aktiebolag. Ingen av dem uppnår mer än 25 procent. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.

Aktiebolaget ägs av ett utländskt företag och kan inte komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget. Därför kan aktiebolaget inte avgöra vem som är verklig huvudman.

Anmäl verklig huvudman

När du tagit reda på om aktiebolaget har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är ska du anmäla det till oss. Du ska också anmäla till oss om företaget inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

Anmälan gör du här på bolagsverket.se. En behörig företrädare för aktiebolaget loggar in i e-tjänsten och anmäler uppgifterna. Det kostar 250 kronor.

Ombud kan inte göra en anmälan i vår e-tjänst, utan ska kontakta oss.

Om uppgifterna ändras ska aktiebolaget göra en ny utredning och en ny anmälan.

Anmälan ska bland annat innehålla

 • organisationsnummer
 • företagsnamn
 • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
 • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar företaget
 • omfattningen av kontrollen, i procent
 • uppgift om personen äger eller kontrollerar företaget tillsammans med närstående eller genom andra företag.