Aktier

Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera personer, företag eller föreningar. Dessa kallas stiftare. Det är stiftarna som tecknar, alltså köper, aktierna i företaget. Tillsammans bildar betalningen av aktierna det aktiekapital som behövs för att starta företaget.

Aktiekapitalets storlek

  • För ett privat aktiebolag behövs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor.
  • För ett publikt aktiebolag behövs ett aktiekapital på minst 500 000 kronor.

Vem som äger aktier står i aktieboken

Den som äger aktier i ett företag kallas aktieägare. Aktieägare kan bo i vilket land som helst. Bolagsverket registrerar inte vilka som är aktieägare i ett aktiebolag utan det står i företagets aktiebok.

Om aktier i stiftelseurkunden

I stiftelseurkunden, som är ett speciellt dokument som ska skickas till Bolagsverket när du registrerar företaget, ska det finnas information om aktierna.

Betala aktierna

Stiftarna kan betala aktierna med pengar eller apportegendom.

Om aktier i bolagsordningen

Också i företagets bolagsordning, alltså reglerna för företaget, ska det finnas information om aktierna. Där ska det stå antingen exakt hur stor aktiekapitalet är eller det lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet. På samma sätt ska det stå antingen det exakta antalet aktier eller det lägsta och högsta antalet aktier.

Välj kronor eller euro

Du kan välja att aktiekapitalet ska vara i kronor eller euro. Detta ska stå i bolagsordningen, alltså vara bestämt redan när företaget bildas. Det innebär också att företagets redovisningsvaluta blir i samma valuta.