Bolagsordning för aktiebolag

När du anmäler ditt aktiebolag för registrering ska du också skicka in företagets bolagsordning. Bolagsordningen är företagets samling med regler.

Innehåll i bolagsordningen

Bolagsordningen ska innehålla

  • företagets namn
  • styrelsen säte, alltså den ort där bolagsstämman ska hållas
  • företagets verksamhet
  • det registrerade aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet
  • antalet aktier
  • antalet styrelseledamöter
  • antalet revisorer, eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor
  • hur kallelsen till bolagsstämman (årsstämman) ska ske
  • eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman
  • räkenskapsåret.

Om du använder vår e-tjänst på verksamt.se Länk till annan webbplats. för att anmäla företaget till oss fyller du i uppgifterna från bolagsordningen direkt i e-tjänsten. Vi har mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan.

Frivilliga paragrafer i bolagsordningen

I bolagsordningen kan du ta in olika frivilliga paragrafer, så kallade förbehåll, som gäller aktierna och aktiekapitalet.