Börsbolag

De aktiebolag vars aktier kan handlas på en börs eller någon annan reglerad marknad kallas, ofta för börsbolag.

Vad är ett börsbolag?

Börsbolag är aktiebolag vars aktier kan handlas på en börs eller annan reglerad marknad. Ibland kan det istället för aktier vara andra värdepapper, såsom obligationer, skuldebrev eller konvertibla skuldebrev.

Ändra bolagsordningen

Om ett aktiebolag vill bli ett börsbolag (att dess aktier ska kunna handlas på en börs eller reglerad marknad) måste det först se till att göra ett antal anpassningar.

 • Det måste ha en registrerad bolagsordning med en bestämmelse om att aktiebolagets aktier ska föras i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral, dvs. ha blivit ett avstämningsbolag. Annars kan inte handeln med deras aktier fungera.
 • Om det är ett privat aktiebolag måste bolagsordningen ändras så att det uppfyller reglerna för ett publikt aktiebolag.

Det är inte hos Bolagsverket aktiebolaget sedan ska ansöka om att bli börsbolag utan till den aktuella börsen, reglerade marknaden eller handelsplatsen.

Anmälan om avstämningsförbehåll på grund av inträde på börsen

Ibland ska registrering av ett avstämningsförbehåll och inträde på börsen ske direkt efter varandra. Styrelsen kan då använda blanketten Anmälan om avstämningsförbehåll för företag som ska noteras på en börs, nr 854, för att få en snabbare hantering av ärendet hos oss.

Du ska skicka in blanketten tillsammans med en av följande blanketter:

 • Nyregistrering, nr 816
 • Ändringsanmälan, nr 817
 • Nyemission, nr 822
 • Fondemission, nr 823.

Andra krav

Börserna (de reglerade marknaderna och handelsplatserna) har olika höga krav för notering på de olika börslistorna, reglerade marknaderna eller handelsplattformarna. Att bli börsbolag är en rätt så omfattande process med många steg för att komma fram till ett avtal. Särskilt om det gäller notering på någon av de ”större” listorna.

Det finns både inträdeskrav och fortlöpande krav på bland annat:

 • aktiebolagets organisation
 • ledningens kvalifikationer
 • system för internkontroll
 • system för information till marknaden
 • innehåll i årsredovisningarna
 • rörelsens storlek
 • aktiespridning
 • omsättning av aktierna.

För att kunna uppfylla dessa villkor behöver troligen aktiebolaget hjälp från specialister på detta, kanske även från advokat och kvalificerad revisor.

I Sverige är den mest kända börsen Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen), som drivs av Nasdaq OMX och Nordic Growth Market (NGM). Det finns också andra ställen för handel med aktier och andra värdepapper.

Kontakt med värdepapperscentral och bank eller annat kontoförande institut

För att kunna genomföra alla steg i en affär med aktier i ett avstämningsbolag behövs i praktiken kontakt med och hjälp från en värdepapperscentral och ett kontoförande institut (en bank, fondmäklare eller liknande).

Lagar och regler