Företagsnamn och verksamhet för aktiebolag

En av de första sakerna du behöver göra när du startar ett företag är att välja företagsnamn och besluta vilken verksamhet företaget ska ha. Ett aktiebolags namn skyddas i hela landet.

Speciella regler för aktiebolag

  • Namnet ska innehålla ordet ”aktiebolag” eller förkortningen ”AB”.
  • Privata aktiebolag får inte ha ordet ”publikt” i namnet.
  • Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska följas av beteckningen ”(publ)”, om det inte av företagets namn framgår att det är publikt. Företagsnamnet får inte innehålla ordet ”privat”.

Exempel på företagsnamn:

  • Ortnamn + verksamhetsord: Ronneby IT Aktiebolag
  • Efternamn + verksamhetsord: Brobergs Motor Aktiebolag
  • Bokstavskombination + verksamhetsord: P.M. Redovisning Aktiebolag
  • Fantasiord: Cajin Aktiebolag
  • Fantasiord + verksamhetsord: Cajin Mode Aktiebolag

Företagsnamnet får inte bara beskriva verksamheten

Ditt företagsnamn får inte bara beskriva den verksamhet som du håller på med, till exempel Cykelverkstad AB. Du måste i så fall kombinera företagsnamnet med ytterligare ord, som exempelvis ditt namn eller en ort, till exempel Kalles cykelverkstad AB eller Cykelverkstaden i Svenljunga AB.

Beskriv verksamheten i detalj

Namnet måste skilja sig från andra företagsnamn och varumärken inom liknande branscher. Du har skydd för ditt företagsnamn för den verksamhet som du har registrerad.

För att vi ska kunna bedöma om vi kan godkänna ditt namnförslag måste du därför beskriva verksamheten i detalj. Om du exempelvis ska bedriva handel, måste du skriva inom vilket område du ska bedriva handel. Om du ska arbeta som konsult måste du skriva inom vilket område du kommer att erbjuda konsulttjänster.

Exempel på verksamhet:

  • Butikshandel med skor.
  • Konsult inom IT.

Särskilt företagsnamn och företagsnamn på främmande språk

Vill du registrera ett extra namn för din verksamhet? Eller vill du registrera en översättning av namnet? Läs mer om särskilt företagsnamn och företagsnamn på främmande språk.