Kommunala aktiebolag

Om aktiebolaget är kommunägt gäller speciella regler för bolagsordningen enligt kommunallagen.

Är aktiebolaget kommunägt?

När en eller flera kommuner, direkt eller indirekt, äger ett aktiebolag ska de följa både aktiebolagslagen och kommunallagen. Det är ägarna som ser till att reglerna följs.

Innehåll i bolagsordningen

  • Ange det fastställda kommunala ändamålet och befogenheterna som är ram för verksamheten.
  • Ange att kommunfullmäktige har möjlighet att ta ställning innan principiella eller viktiga beslut fattas.
  • Ange att alla styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska utses av kommunfullmäktige, om det är ett privat bolag. Antingen ska ett bestämt antal väljas eller så kan det finnas ett lägsta och högsta antal.
  • Ange att lekmannarevisorer ska utses av kommunfullmäktige. Antingen ska ett bestämt antal väljas eller så kan det finnas ett lägsta och högsta antal.

Om syftet inte är att ge vinst

Om syftet med verksamheten är annat än att ge vinst till ägarna, så måste det finnas en bestämmelse om hur bolagets vinst och tillgångar ska användas vid en likvidation.

Läs mer hos Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Exempel på bolagsordning i kommunala bolag (med kommentarer från SKR) Länk till annan webbplats.

Cirkulär 12:50 (SKR) Länk till annan webbplats.