Räkenskapsår för aktiebolag

Ett räkenskapsår är den period ett företags årsredovisning ska omfatta.

Det första räkenskapsåret börjar när vi registrerar företaget

Vid registreringen får du välja vilken räkenskapsperiod företaget ska ha. Men eftersom räkenskapsåret börjar samma dag som företaget registreras kommer startdatumet inte att stämma det första året. Det första räkenskapsåret får därför vara upp till 18 månader eller hur kort som helst. Det gäller även om verksamheten börjar bedrivas senare.

Uppgift om räkenskapsåret går med automatik till Skatteverket när vi har registrerat företaget hos oss.

Företagets räkenskapsår ska stå i bolagsordningen.

Brutet räkenskapsår

De räkenskapsår som inte följer kalenderåret (1 januari–31 december) kallas för brutna räkenskapsår. De börjar första dagen i valfri månad och omfattar tolv månader.