Stiftelseurkund för aktiebolag

När du anmäler ditt aktiebolag för registrering ska du också skicka in företagets stiftelseurkund. Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att du har beslutat att starta ett aktiebolag.

Stiftaren startar aktiebolaget

Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. En stiftare behöver inte ha något med styrelsen att göra. Men självklart kan en stiftare och en styrelsemedlem vara en och samma person. 

Innehåll i stiftelseurkunden

Stiftelseurkunden ska innehålla

  • datum för stiftandet
  • hur mycket som ska betalas för varje aktie
  • hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
  • vilka som ska sitta i styrelsen, det vill säga, namn, adress och personnummer för styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer
  • det först föreslagna företagsnamnet
  • hur eventuell överkurs ska fördelas mellan den bundna överkursfonden och den fria överkursfonden – om det är aktuellt (överkurs innebär att ett högre belopp betalas för aktierna än vad som motsvarar aktiekapitalet)
  • att aktierna kan betalas med apportegendom – om det är aktuellt (apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar).

Stiftelseurkunden ska vara i original eller bestyrkt kopia. Om du använder vår e-tjänst på verksamt.se Länk till annan webbplats. för att anmäla företaget till oss fyller du i uppgifterna från stiftelseurkunden direkt i e-tjänsten. Vi har mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan.

Skriv under stiftelseurkunden

Stiftelseurkunden ska vara undertecknad av alla stiftarna. Är stiftaren en juridisk person ska behörig firmatecknare skriva under stiftelseurkunden.

Skicka in i tid

Stiftelseurkunden får inte vara äldre än 6 månader.