Företagsnamnet på banker, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Det finns särskilda regler för vad namnet måste innehålla för banker, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

Banker

Bara banker, Sveriges Riksbank, Sveriges allmänna hypoteksbank och utländska kreditinstitut får i sitt företagsnamn eller i övrigt vid beteckning av sin affärsrörelse använda ordet bank. En sammanslutning eller annan juridisk person med anknytning till dessa får efter tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet bank i sitt företagsnamn.

Bankaktiebolag

Namnet ska innehålla ordet bank. Eftersom det är ett aktiebolag måste ordet aktiebolag eller AB vara med i namnet.

Sparbank

Namnet ska innehålla ordet sparbank.

Medlemsbank

Namnet ska innehålla ordet medlemsbank.

Försäkringsaktiebolag

Namnet ska innehålla ordet försäkring. Eftersom det är ett aktiebolag måste ordet aktiebolag eller AB vara med i namnet.

Försäkringsförening

Namnet ska innehålla ordet försäkringsförening.

Tjänstepensionsförening

Namnet ska innehålla orden tjänstepension och förening.

Tjänstepensionsaktiebolag

Namnet ska innehålla ordet tjänstepension. Eftersom det är ett aktiebolag måste ordet aktiebolag eller AB vara med i namnet.

Ömsesidigt försäkringsbolag

Namnet ska innehålla orden ömsesidig och försäkring. Om det ömsesidiga försäkringsbolaget har verksamhet inom endast ett län, ska också området för företagets verksamhet vara med, och ordet ömsesidigt kan utelämnas.

Ömsesidigt tjänstepensionsbolag

Namnet ska innehålla ordet ömsesidig och tjänstepension.