Om verklig huvudman – banker, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Banker, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag ska anmäla verklig huvudman till oss.

Följ reglerna för aktiebolag

De här ska följa reglerna för verklig huvudman i aktiebolag:

  • bankaktiebolag
  • försäkringsaktiebolag
  • tjänstepensionsaktiebolag.

Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag) behöver inte anmäla verklig huvudman.

Följ reglerna för ekonomisk förening

De här ska följa reglerna för verklig huvudman i ekonomisk förening:

  • medlemsbank
  • försäkringsförening
  • tjänstepensionsförening
  • ömsesidigt försäkringsbolag
  • ömsesidigt tjänstepensionsbolag.

Följ de allmänna reglerna för verklig huvudman

Sparbanker ska följa de allmänna reglerna för verklig huvudman.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.