Driver företaget fortfarande verksamhet?

Har du fått ett brev från oss där vi frågar om ditt företag eller din förening fortfarande driver någon verksamhet? Om företaget ska avregistreras behöver du inte svara på brevet, men om det ska finnas kvar måste du anmäla detta inom två månader.

För att våra register ska innehålla aktuella uppgifter avregistrerar vi löpande handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare och föreningar som inte verkar driva någon verksamhet. För att få reda på vilka dessa är skickar vi brev de företag som inte har gjort någon anmälan på länge och därför ser ut att vara overksamma.

Har du fått ett brev från oss?

Om ditt företag inte driver någon verksamhet och ska avregistreras behöver du inte svara när du får brevet från oss. Vi kommer att avregistrera företaget om vi inte hör något från dig.

Om företaget driver verksamhet och ska stå kvar i registret måste du däremot anmäla det till oss inom två månader. I brevet finns information om hur du ska göra.

Vi skickar brevet till den postadress som är registrerad hos oss. Om företaget är en enskild näringsidkare skickar vi även detta brev till näringsidkarens (innehavarens) folkbokföringsadress. Dessutom kungör vi en förfrågan i Post- och Inrikes Tidningar.

När undersöker Bolagsverket om ett företag driver verksamhet?

Bolagsverket skickar brev i dessa fall:

  • om ett företag under de senaste tio åren inte har uppdaterat sina uppgifter i våra register och det inte finns något annat hos oss som tyder på att det har någon verksamhet
  • om ett handelsbolag eller kommanditbolag sedan minst ett år tillbaka bara har en bolagsman eller helt saknar bolagsmän och inte heller har anmält att det har gått i likvidation.

Vill du överklaga vårt beslut om att avregistrera företaget?

Om vi har avregistrerat ditt företag, trots att företaget driver verksamhet kan du överklaga beslutet. Ditt överklagande måste i så fall komma in senast två månader efter avregistreringen. I överklagandet vänder du dig till Förvaltningsrätten i Härnösand, men du ska skicka det till Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.

Har du frågor?

Kontakta oss om du har frågor.

Lagar och regler

Här kan du läsa vad lagen säger:

  • 17 § handelsregisterlagen (1974:157)
  • 18 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Externa länkar

Anmäl att företaget eller föreningen ska stå kvar i Bolagsverkets register (verksamt.se) Länk till annan webbplats.