Du som hjälper andra företag

Här har vi samlat information för dig som hjälper andra företag att skicka in många ärenden till Bolagsverket. Läs till exempel om hur ett depositionskonto fungerar eller anmäl dig som kund i e-tjänsten Företagsärenden för ombud.

Ändrade rutiner för beslut per capsulam

Vår praxis har tidigare varit att beslut som fattats per capsulam ska undertecknas med datum vid varje underskrift och att det är det senaste datumet som vi anser vara datum för beslutet. Det har vi ändrat nu.

Hjälper du andra att anmäla och göra ändringar i företag? Länk till annan webbplats.

Du kan använda vår e-tjänst på verksamt.se för att hjälpa andra att registrera ett företag hos Bolagsverket. Du kan också hjälpa till med att ändra uppgifter i ett redan registrerat företag.

Företagsärenden för ombud

Du kan starta lagerbolag och ombilda dem, starta och göra ändringar i privata aktiebolag, samt hantera depositionskontot hos oss.

Är ärendet klart? Länk till annan webbplats.

I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in ser du statusen på ärenden som är inlämnade till oss.