Årsredovisning för enskild näringsidkare

I de flesta fall behöver du inte skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Det är bara om din enskilda näringsverksamhet räknas som ett större företag som du måste skicka in årsredovisningen till oss.

Större enskilda näringsverksamheter måste skicka in årsredovisningen

Om din enskilda näringsverksamhet räknas som ett större företag måste du upprätta och skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. I vår årsredovisningsguide kan du kontrollera vad som gäller för dig och läsa vad årsredovisningen ska innehålla.

Skicka in bestyrkta kopior

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda dokument med bestyrkta kopior av originalen. Lägg dem gärna i den här ordningen:

  1. årsredovisning
  2. revisionsberättelse
  3. koncernredovisning med revisionsberättelse – för moderföretag i större koncerner.

Vi godtar inte årsredovisningar som är tryckta, eftersom de inte alltid är fullständiga och är en kopia av originalet.

Adress

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall