Avveckla enskild näringsverksamhet

Du avvecklar din enskilda näringsverksamhet genom avregistrering. Det anmäler du i vår e-tjänst på verksamt.se.

Avregistrera om verksamheten har upphört

Har företaget upphört med sin verksamhet ska du skicka in en anmälan om avregistrering. Vi avregistrerar då företaget ur handelsregistret. Du kan inte välja datum för avregistreringen utan vi avregistrerar ditt företag när anmälan kommer in till oss.

Innan du anmäler avregistreringen

  • Sälj företagets tillgångar.
  • Avsluta företagets konton.
  • Säg upp företagets avtal (exempelvis telefonabonnemang samt leasing- och hyresavtal).
  • Betala företagets eventuella skulder.

För att verksamheten ska vara helt avslutad ska företagets alla tillgångar vara sålda och skulderna ska vara betalda. Du kan läsa mer om att avsluta enskild näringsverksamhet på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Vi avregistrerar företag som inte är aktiva

Vi avregistrerar löpande företag som inte bedriver någon verksamhet. Det innebär bland annat att vi har rätt att fråga om ett företag är aktivt. Läs mer om detta på sidan Driver företaget fortfarande verksamhet?.

Om du vill ändra företagsform

Om du ska driva företaget vidare i en annan företagsform ska du anmäla det till oss. Du gör då en anmälan om registrering av ett nytt företag. Det gör du samtidigt som du anmäler avregistreringen.

Har företaget några tillstånd, till exempel alkoholtillstånd, eller är det ombud för spel? Dessa följer inte automatiskt med till någon annan företagsform.

Om ny innehavare tar över

Om du överlåter verksamheten och vill ändra innehavare ska du anmäla det till oss.

Om innehavaren avlidit

Vi kan inte avregistrera avlidna innehavare i handelsregistret utan anmälan. Samtliga dödsbodelägare ska därför skriva under en anmälan om avregistrering om innehavaren avlider. Bouppteckning behöver inte skickas in. Vi godtar en uppgift från ingivaren att det är samtliga dödsbodelägare som skrivit under.

Om en boutredningsman är utsedd, kan denne underteckna anmälan för dödsboets räkning.  Men då måste tingsrättens förordnande av boutredningsmannen skickas in.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du kontakta oss så skickar vi en blankett till dig.