Firmateckning för enskild näringsidkare

Som enskild näringsidkare är du firmatecknare. Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan.

Ge någon en fullmakt för enstaka ärenden

Många gånger kan det vara praktiskt att låta en annan person göra exempelvis bank- och postärenden. I så fall räcker det att ge en fullmakt som gäller enbart för det. Blanketter för sådana fullmakter finns på banken och posten. Bolagsverket registrerar inte dessa fullmakter.

Ge någon en prokura för alla ärenden

Om du däremot vill att någon ska få göra ”allt” i verksamheten kan du ge denna person en prokura. Personen som företräder dig kallas prokurist.