Krav på enskild näringsidkare

Det finns en del krav på dig som vill registrera dig som enskild näringsidkare, bland annat får du inte vara yngre än 16 år. Om du bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste du utse en föreståndare i Sverige.

Du som vill registrera dig som enskild näringsidkare

 • får inte vara i konkurs
 • får inte ha näringsförbud
 • får inte ha förvaltare
 • får inte vara yngre än 16 år (för dig som är 16–18 år finns begränsningar.)

Om du bor utomlands

Om du inte är folkbokförd i Sverige måste du skaffa ett samordningsnummer från Skatteverket Länk till annan webbplats. för att kunna registrera dig som enskild näringsidkare. Samordningsnummer är ett tiosiffrigt nummer som du måste skriva i den anmälan du skickar till oss. Du måste också skicka in en kopia av ditt pass.

Som bosatt utomlands räknas

 • en svensk person som är folkbokförd utomlands
 • en utländsk person som bor och är folkbokförd utomlands
 • en utländsk person som bor i Sverige men som inte är folkbokförd här.

Föreståndare – om du bor utanför EES

Om du är folkbokförd utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och vill starta ett företag som enskild näringsidkare i Sverige, måste du utse en person som bor i Sverige som ansvarar för verksamheten. Personen kallas föreståndare och ska ha en fullmakt från dig.

Krav på föreståndaren

En föreståndare

 • ska bo i Sverige och vara folkbokförd här
 • får inte vara under 18 år
 • får inte vara i konkurs
 • får inte ha näringsförbud eller förvaltare.

Föreståndarens uppdrag

En föreståndare har ett omfattande uppdrag där hen

 • binder näringsidkaren i de avtal och förbindelser som ingås i företagets namn
 • företräder näringsidkaren vid domstol och inför myndigheter
 • ansvarar för företaget här i Sverige
 • kan bli skadeståndsskyldig om hen överskrider sin behörighet eller missköter sig.

Fullmakt

Föreståndaren ska ha en fullmakt från dig som är näringsidkare. Föreståndaren är inte personligt ansvarig för de förbindelser som hen ingår i enlighet med fullmakten. Det är du som näringsidkare som är ansvarig.

Förslag på text i fullmakten:

Jag [namn och personnummer] ger föreståndaren [namn och personnummer] fullmakt att i alla frågor, som gäller verksamheten i Sverige, handla på mina vägnar och ta emot stämning för mig samt att själv eller genom annan föra min talan. Jag försäkrar på heder och samvete följande:

 • Föreståndaren är inte i konkurs och har inte förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken.
 • Föreståndaren har åtagit sig uppdraget.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Anmäl en föreståndare innan verksamheten börjar

I samband med nyregistreringen, i vår e-tjänst på verksamt.se, anmäler du vem som är föreståndare. Du ska även skicka in fullmakten för den personen. Fullmakten skickar du till oss med vanlig post. Detta måste du göra innan verksamheten kan börja.

Förutom avgiften för nyregistreringen måste du även betala en avgift för att du anmäler en föreståndare. I e-tjänsten ser du hur mycket du ska betala.