Enskild näringsidkare som är under 18 år

Personer under 18 år är omyndiga. För dem finns begränsningar.

Personer under 16 år

Den som inte har fyllt 16 år får inte vara enskild näringsidkare.

Personer som är 16–18 år

Har du fyllt 16 år men inte 18 år får du vara enskild näringsidkare om du får tillstånd från

  • dina förmyndare
  • överförmyndaren i kommunen.

Du måste skicka in tillstånden till oss med post.

Vem är förmyndare?

För barn som står under vårdnad av sina föräldrar är dessa förmyndare. Om barnet står under den ena förälderns vårdnad är den ensam förmyndare. Om en omyndig person inte har någon förmyndare utser tingsrätten en sådan.

Vad är en överförmyndare?

En överförmyndare eller överförmyndarnämnd ska finnas i varje kommun. Överförmyndarens uppgift är att kontrollera förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndaren utser även gode män. Kontakta din kommun för mer information.