Registrera enskild näringsidkare eller inte?

En del större enskilda näringsidkare måste registrera sig hos Bolagsverket.

I de flesta fall är det frivilligt

I en del fall måste en enskild näringsidkare anmäla företaget till Bolagsverket innan verksamheten får börja. Men i de flesta fall är det frivilligt med registrering hos oss.

Dessa företag måste registreras hos Bolagsverket

Du måste registrera ditt företag om det uppfyller minst två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 50 anställda (i medeltal)
  • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Det kan vara nödvändigt att registrera företaget om du exempelvis deltar i offentliga upphandlingar eller om företaget behöver tillstånd att driva en viss verksamhet.