Revisor för enskild näringsidkare

En enskild näringsidkare behöver normalt inte ha någon revisor. Men stora företag måste ha en kvalificerad revisor och anmäla detta till Bolagsverket.

När måste du registrera en revisor?

Du måste registrera en kvalificerad revisor om företaget uppfyller minst två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 50 anställda (i medeltal)
  • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.