Vad är en enskild näringsidkare?

Du som driver en enskild näringsverksamhet är en enskild näringsidkare. Du blir registrerad hos oss om du vill skydda ditt företagsnamn. Här har vi samlat övergripande information om enskilda näringsidkare.

Starta din enskilda näringsverksamhet

Starta din enskilda näringsverksamhet genom att ansöka om F-skattsedel och anmäla dig för momsredovisning till Skatteverket. Använd verksamt.se.

Du kan registrera ditt företagsnamn

Du kan, men behöver inte, registrera ett företagsnamn för enskild näringsidkare hos Bolagsverket. Men om du vill skydda namnet ska du registrera det hos oss. Namnet skyddas i länet.

Namnet får inte ge sken av att företaget drivs av flera personer.

Du kan registrera namnet

  • direkt när du startar din enskilda näringsverksamhet via verksamt.se
  • senare.

Anmäl den nya adressen till Bolagsverket

Du som är registrerad hos oss måste göra en adressändring hos Bolagsverket. Det räcker alltså inte med att ändra adress hos exempelvis Skatteverket eller Svensk Adressändring Aktiebolag. Om den nya adressen finns i ett annat län bör du flytta företaget till det nya länet.

Du ansvarar för avtal och skulder

Du som är enskild näringsidkare är själv personligt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas. Du måste samtidigt ha företagets ekonomi skild från din privata ekonomi.

Ditt personnummer är företagets organisationsnummer.

Firmateckning och prokurist

Som enskild näringsidkare är det endast du själv som kan vara firmatecknare.

Om du vill att någon annan till exempel ska hämta ut ett paket till företaget, kan du ge hen en fullmakt.

Om du vill att någon ska kunna företräda dig i allt som gäller din näringsverksamhet kan du ge denna person speciell fullmakt för det: en prokura. Personen blir då prokurist.

Ändra företagsform

Om du ska driva företaget vidare i en annan företagsform ska du anmäla det till oss. Du gör då en anmälan om registrering av ett nytt företag. Det gör du samtidigt som du anmäler avregistreringen av den enskilda näringsverksamheten. Du kan inte alltid använda samma företagsnamn som förut.

Avveckla

Har företaget upphört med sin verksamhet ska du skicka in en anmälan om avregistrering. Du avvecklar din enskilda näringsverksamhet genom att avregistrera den på verksamt.se.

Större enskilda näringsidkare

Om verksamheten når upp till vissa gränsvärden räknas den som en större enskild näringsverksamhet. Större enskilda näringsverksamheter måste