Filial

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.

Starta filial

Följ vår steg för steg-guide när du ska starta en filial.

”Filial” i dagligt tal är något annat

I dagligt tal pratar vi ibland om att svenska företag har ”filialer” på en annan ort i Sverige. Den typen av filialer kan inte registreras hos Bolagsverket eller hos någon annan myndighet.

En filial är inget aktiebolag!

Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.

Ta alltid reda på de krav som gäller för filialen och det utländska företaget innan du registrerar en filial. Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.

Filialen har inget eget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa.

Det kan vara bra att kontakta banken, Skatteverket och en redovisningsbyrå innan du bestämmer dig för att starta en filial.

På sidan Starta aktiebolag kan du läsa vad som gäller om du istället vill starta ett aktiebolag i Sverige.

Adress

Filialen måste ha en svensk adress.

Verkställande direktör (vd)

Alla filialer måste ha en verkställande direktör som ska sköta verksamheten i Sverige. Det är det utländska företaget som ska utse vd:n och eventuell vice vd. Den verkställande direktören företräder filialen och ska anmäla filialen för registrering till Bolagsverket.

Företagsnamn och verksamhetsbeskrivning

Om du ska registrera en filial i Sverige måste du anmäla filialens företagsnamn och verksamhet till oss. Vi granskar sedan ditt namnförslag, bland annat för att se att namnet skiljer sig från andra företagsnamn och varumärken inom liknande branscher.

Bokföring och årsredovisning

En filial ska ha en egen bokföring som ska vara skild från det utländska företagets.

Alla filialer ska lämna in det utländska företagets årsredovisning till oss. En del ska dessutom skicka in sin egen årsredovisning. Filialer som ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor ska också skicka in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.

Redovisningsvaluta

Filialen kan ha sin redovisningsvaluta i svenska kronor eller i euro. Men det är inte något som registreras hos Bolagsverket.