Verkställande direktör i filial

Filialen ska ha en verkställande direktör som sköter verksamheten. Det är den verkställande direktören som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.

Skicka med bilagor

När du anmäler filialen för registrering hos oss ska du skicka med bilagor i anmälan som handlar om vd:n.

Anmäl ändringar

Har filialen bytt verkställande direktör, vice verkställande direktör eller delgivningsmottagare? Anmäl det till oss.

Vd:n och vice vd:n ska bo i EES

Den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna ska bo inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om någon av dem bor utanför EES måste det utländska företaget ansöka om dispens från bosättningskraven.

Skicka in kopia på pass för personer som inte är folkbokförda i Sverige

Vi vill ha bestyrkta kopior på ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Läs om kraven på kopierade pass och andra id-handlingar.

Anmäl särskild delgivningsmottagare om vd:n bor utanför EES

Om filialens verkställande direktör inte bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska det utländska företaget ge uppdrag till en person som bor i Sverige att ta emot delgivning för filialens räkning.

Den särskilda delgivningsmottagaren

  • ska vara 18 år eller äldre
  • får inte ha förvaltare.

Anmäl den särskilda delgivningsmottagaren till Bolagsverket för registrering.

Vd:n är firmatecknare

Verkställande direktören är firmatecknare för filialen. Även en vice verkställande direktör kan ha firmateckningsrätt.