Enkelt bolag

Enkla bolag bildas då två eller flera personer avtalar om att samarbeta, men då avsikten inte är att bilda aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Ett enkelt bolag är inte samma sak som en enskild näringsidkare.

Anmälan ska undertecknas av samtliga bolagsmän.

Enkla bolag kan registreras hos Bolagsverket

Personerna, alltså bolagsmännen, i enkla bolag kan registreras hos Bolagsverket om de ska driva näringsverksamhet i bolaget. Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer.

Bolagsmännen registreras under sina namn, men inget företagsnamn eller organisationsnummer registreras för verksamheten.

Bolagsmännen ansvarar för att avtal hålls och skulder betalas

Samtliga bolagsmän ska vara överens om förvaltningen av det enkla bolaget, men brådskande åtgärder får utföras även om man inte kan få tag på alla bolagsmän.

Avtal som slutits av det enkla bolaget blir endast bindande för de bolagsmän som deltagit i avtalet. Alla bolagsmän som har deltagit i avtalet har lika rättigheter och skyldigheter gentemot den utomstående (tredje man) som de ingått avtal med. Vem som helst av bolagsmännen, som deltagit i avtal för bolaget, kan alltså bli skyldig att betala hela bolagets skuld enligt avtalet.

Avregistrera ett enkelt bolag

Läs mer hos Skatteverket

Skatteverket Länk till annan webbplats.har information om vad som gäller för skatt och redovisning. Hos dem kan du också registrera en representant för det enkla bolaget.