Domännamn och varumärken

Du kan registrera annat än ditt företagsnamn, exempelvis domännamn, varumärken och personnamn.

Bolagsverket registrerar ditt företagsnamn. Det finns dock även andra typer av namn och namnskydd som registreras hos olika myndigheter och organisationer. Nedan följer några exempel på vart du kan vända dig för information och registrering.

Domännamn

Har du frågor kring registrering av domännamn i Sverige, vänd dig till Internetstiftelsen i Sverige (IIS) Länk till annan webbplats..

Om du vill ha ett domännamn med samma namn som ditt företag ska du tänka på att registrera domännamnet så fort som möjligt när ditt företagsnamn registreras.

Internetstiftelsen i Sverige har uppmärksammat att nya företagsnamn systematiskt registreras av andra än företagets representanter kort efter att namnen blivit godkända. Det innebär att du som startat företaget inte har möjlighet att registrera motsvarande domännamn eftersom det redan är upptaget.


Om någon annan använder ditt företagsnamn som domännamn kan det vara fråga om intrång, men det behöver inte vara det. För att det ska vara fråga om ett intrång krävs förutom att det ska röra sig om samma bransch, även att användningen av domännamnet sker på ett sådant sätt att det kan anses utgöra intrång.

En domännamnsregistrering medför ingen känneteckensrättslig ensamrätt i sig. Det innebär att du inte kan förbjuda någon från att använda ditt domännamn som företagsnamn eller varumärke enbart med stöd av din domännamnsregistrering.

Varumärke

Ett varumärke (logotyp) är ett ord eller en symbol som används som kännetecken för en vara eller tjänst. Till skillnad från företagsnamnet kan varumärket bestå av både ord och figur (symbol). 

För information om varumärkesregistrering, kontakta PRV - Patent- och registreringsverket Länk till annan webbplats..

För information om EU-varumärken kontakta den europeiska varumärkesmyndigheten .

Stiftelser

Länsstyrelsen  Länk till annan webbplats.i ditt län registrerar namn på en stiftelse.

Tidskrifter

Om du vill ge ut en skrift eller tidning måste du först ansöka om ett utgivningsbevis. För frågor om utgivningsbevis kontakta PRV - Patent- och registreringsverket Länk till annan webbplats..

Personnamn

För frågor kring registrering av personnamn kontaktar du  Skatteverket Länk till annan webbplats. eller PRV - Patent- och registreringsverket Länk till annan webbplats..

Publikationer och förlagsnamn

Registrering av publikationer hos Kungliga Biblioteket i ISBN-registret ger inget skydd för ett företagsnamn som anges som utgivare i registret. För att undvika förväxlingar mellan företagsnamn måste därför en kontroll göras mot Bolagsverkets Näringslivsregister.

Det går också bra att söka i det svenska ISBN-registret Länk till annan webbplats. för att se vilka namn som redan finns registrerade av svenska ISBN-centralen.