Särskilt företagsnamn

Du kan registrera ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet, ett särskilt företagsnamn.

Anmäl särskilt företagsnamn i vår e-tjänst på verksamt.se

Anmälan om särskilt företagsnamn kan göras antingen vid nybildning av företaget eller senare genom en ändringsanmälan. Du kan anmäla i vår e-tjänst på  verksamt.se Länk till annan webbplats.eller på en blankett.

Samma regler som för företagsnamn

Lagen (2018:1653) om företagsnamn gäller också särskilda företagsnamn. Samma krav för registrering ställs därför på det särskilda företagsnamnet, till exempel att det har särskiljningsförmåga och inte är förväxlingsbart med andra företagsnamn eller varumärken.

Särskilt företagsnamn hette förut bifirma.

Ingen juridisk person

Ett särskilt företagsnamn är ingen egen juridisk person och får inte innehålla någon beteckning för företagsformen som till exempel aktiebolag, AB, handelsbolag eller HB. Det särskilda företagsnamnet skulle då bedömas som vilseledande enligt lagen (2018:1653) om företagsnamn.

När ett särskilt företagsnamn används vid firmateckning ska även företagsnamnet för hela verksamheten anges.

Verksamheten för det särskilda företagsnamnet

Det särskilda företagsnamnet ska ingå i och avse en specifik del av företagets verksamhet. Verksamheten för det särskilda företagsnamnet behöver inte vara ordagrant återgiven på samma sätt som den delen av verksamheten i företagsnamnet, men man ska lätt kunna tolka in att verksamheten för det särskilda företagsnamnet är en del av verksamheten i företagsnamnet.

Det är möjligt att ansöka om att utöka (alltså ändra) huvudverksamheten och lägga till den verksamhet du vill ha i det särskilda företagsnamnet.

Du kan ha flera särskilda företagsnamn för olika delar av verksamheten, men det är inte tillåtet att ha flera särskilda företagsnamn med identisk verksamhet. Har du flera särskilda företagsnamn måste verksamheterna alltså skilja sig åt.

Exempel

Cajin Scandinavia Aktiebolag bedriver verksamhet inom design och heminredning. Under det särskilda företagsnamnet Lisa & Mia design bedriver företaget den del av verksamheten som riktar sig till privatpersoner och under det särskilda företagsnamnet Swedish Kitchens bedrivs inredningsuppdrag inriktat på köksmiljöer.

Bogax Scandinavia Aktiebolag bedriver försäljning av motorcyklar och husvagnar. Under det särskilda företagsnamnet Bogax Motorcycles bedriver företaget den del av verksamheten som avser motorcykelförsäljning.

Vem kan besluta om ett särskilt företagsnamn?

Enskild näringsidkare

En enskild näringsidkare beslutar själv och skickar in anmälan om registrering av ett särskilt företagsnamn.

Handelsbolag och kommanditbolag

I handelsbolag och kommanditbolag beslutar bolagsmännen gemensamt och anmälan ska undertecknas av samtliga bolagsmän (även kommanditdelägare om sådan finns). Någon handling utöver anmälan ska inte skickas in.

Aktiebolag

I aktiebolag är det normalt styrelsen som fattar beslut om ett särskilt företagsnamn och om vilken del av verksamheten som ska drivas under det särskilda företagsnamnet. Då krävs en försäkran i anmälan, men inte något styrelseprotokoll. Det särskilda företagsnamnet bör inte nämnas i bolagsordningen.

Ett särskilt företagsnamn kan även beslutas av bolagsstämman och, om företaget absolut vill det, skrivas in i bolagsordningen. Det medför då att det sedan krävs ett bolagsstämmoprotokoll med ändring av bolagsordningen och en ny bolagsordning för att avregistrera eller ändra det särskilda företagsnamnet.