Starta handelsbolag

Vill du starta ett handelsbolag? Det gör du tillsammans med en eller flera andra bolagsmän (delägare). Anmäl handelsbolaget i vår e-tjänst på verksamt.se.

Så går det till att starta ett handelsbolag

  1. Bolagsmännen måste avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform.
  2. Anmäl företaget på verksamt.se.
  3. Skicka kompletterande uppgifter, om de saknas.
  4. Bolagsverket registrerar företaget.
  5. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor.

1. Bolagsmännen avtalar att bedriva näringsverksamhet

För att ett handelsbolag ska kunna starta måste bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform.

Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Vi rekommenderar att avtalet görs skriftligt. Då går det lättare att visa vad bolagsmännen har kommit överens om. Ett skriftligt bolagsavtal ska skrivas under av samtliga bolagsmän. Själva avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering.

2. Anmäl företaget på verksamt.se

När ni ska starta företaget använder du vår e-tjänst på verksamt.se.

I samband med registreringen får företagsnamnet skydd i det län där företaget är registrerat. Det går att registrera företagsnamnet i flera län om ni vill. Detta kallas skyddsregistrering och kostar en extra avgift per län.

På verksamt.se kan du ta fram en checklista Länk till annan webbplats. för vad ni behöver göra och tänka på inför företagsstarten.

3. Skicka kompletterande uppgifter

Om något saknas i din anmälan kan du behöva skicka in fler uppgifter till Bolagsverket. På verksamt.se kan du läsa och svara på meddelanden från oss.

4. Bolagsverket registrerar företaget

Vi beslutar att registrera handelsbolaget. Bland annat kontrollerar vi att ingen annan har det föreslagna företagsnamnet. Vår handläggningstid varierar, men oftast tar det en till två veckor.

När vi har registrerat företaget får du ett registreringsbevis från oss. Vid registreringen får handelsbolaget också sitt organisationsnummer. Numret används som identitetsnummer vid kontakter med myndigheter och andra.

I och med registreringen blir handelsbolaget en juridisk person. En juridisk person kan

  • teckna avtal
  • ha anställda
  • äga saker
  • vara part i rättegångar.

Vi skickar underrättelser om att vi har registrerat bolagsmännen. Underrättelserna skickas i första hand till bolagsmännens folkbokföringsadresser.

5. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor

Alla nyregistrerade handelsbolag måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket inom fyra veckor från registreringen.

Beställ inget innan namnet är godkänt

Tänk på att inte beställa trycksaker, skyltar eller liknande förrän registreringen av företagsnamnet är klar. Om ni vill ha ett domännamn med samma namn som företaget, ska du registrera domännamnet så fort som möjligt när vi har registrerat företagsnamnet.

Lär dig mer om företagande

En bra början på vägen mot eget företag är att gå på Starta företag-dagen Länk till annan webbplats.eller att delta på Skatteverkets informationsträffar Länk till annan webbplats.för företagare.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du kontakta oss så skickar vi en blankett till dig.