Vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag kan teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. Här har vi samlat övergripande information om handelsbolag.

Starta ett handelsbolag

Starta ett handelsbolag på verksamt.se. Handelsbolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar. Numret används som identitetsnummer vid kontakter med myndigheter och andra.

Företagsnamnet

Företagsnamnet måste innehålla ordet "handelsbolag".

Anmäl den nya adressen till Bolagsverket

Du måste göra en adressändring hos Bolagsverket. Det räcker alltså inte med att ändra adress hos exempelvis Skatteverket eller Svensk Adressändring Aktiebolag.

Bolagsmännen driver handelsbolaget

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Du som vill registrera dig som bolagsman får inte

  • vara i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Som bolagsman är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder. Om du går in som ny bolagsman i företaget svarar du för alla tidigare skulder.

Anmäl verklig huvudman till oss

Alla handelsbolag ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett handelsbolag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Revisor är oftast valfritt

De flesta handelsbolag behöver inte ha revisor.

Handelsbolag behöver ha revisor om de har:

  • endast fysiska personer som bolagsmän och överskrider vissa villkor
  • minst en juridisk person som bolagsman och överskrider vissa villkor.

Årsredovisning för en del handelsbolag

De här måste lämna in en årsredovisning till oss:

  • större handelsbolag
  • handelsbolag med juridiska personer som bolagsmän.

En prokurist kan företräda dig

Om du vill låta en person företräda dig i allt som gäller din näringsverksamhet kan du ge personen en handelsfullmakt: en prokura.

Avveckla handelsbolaget

Du kan avveckla ditt handelsbolag genom avregistrering eller likvidation.