Jämför företagsformer

Här kan du med hjälp av frågor och svar jämföra företagsformerna enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomisk förening.

Frågor och svar

Är företagsformen en juridisk person?

Enskild näringsidkare
Nej.

Handelsbolag
Ja.

Kommanditbolag
Ja.

Aktiebolag
Ja.

Ekonomisk förening
Ja.

Hur många ägare måste det finnas?

Enskild näringsidkare
Är alltid bara 1 person.

Handelsbolag
Minst 2 personer eller företag.

Kommanditbolag
Minst 2 personer eller företag.

Aktiebolag
Minst 1 person eller företag.

Ekonomisk förening
Minst 3 personer eller företag.

Vem ansvarar för avtal och skulder?

Enskild näringsidkare
Näringsidkaren ansvarar personligen för de avtal som ingås och för företagets skulder.

Handelsbolag
Bolaget kan ingå avtal men kan det inte betala sina skulder är bolagsmännen ansvariga.

Kommanditbolag
Bolaget kan ingå avtal men kan det inte betala sina skulder är komplementären ansvarig.

Aktiebolag
Bolaget kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.

Ekonomisk förening
Föreningen kan ingå avtal och ansvarar för skulderna.

Finns det något kapitalkrav?

Enskild näringsidkare
Nej.

Handelsbolag
Nej.

Kommanditbolag
Inte för komplementären. Men för kommanditdelägaren är minsta kapitalinsats 1 krona.

Aktiebolag
Ja, minst 25 000 kronor.

Ekonomisk förening
Ja, i form av pengar eller arbetsinsats.

Vem företräder företaget?

Enskild näringsidkare
Den enskilda näringsidkaren.

Handelsbolag
Bolagsmännen.

Kommanditbolag
Komplementären.

Aktiebolag
Styrelsen.

Ekonomisk förening
Styrelsen.

Var ska företaget registreras?

Enskild näringsidkare
Hos Skatteverket och eventuellt hos Bolagsverket.

Handelsbolag
Hos Bolagsverket och Skatteverket.

Kommanditbolag
Hos Bolagsverket och Skatteverket.

Aktiebolag
Hos Bolagsverket och Skatteverket.

Ekonomisk förening
Hos Bolagsverket och Skatteverket.

Har företagsformen namnskydd och i vilken omfattning?

Enskild näringsidkare
Ja, i länet.

Handelsbolag
Ja, i länet.

Kommanditbolag
Ja, i länet.

Aktiebolag
Ja, i hela landet.

Ekonomisk förening
Ja, i hela landet.

Vilka skatteformer gäller: F-skatt, FA-skatt, SA-skatt, A-skatt?

Denna information kommer från Skatteverket Länk till annan webbplats. . Vänd dig dit om du har frågor om skatteformer.

Enskild näringsidkare
F-skatt eller FA-skatt (FA-skatt vid inkomster både från näringsverksamhet och anställning).

Handelsbolag
Företaget ska ha F-skatt och bolagsmännen SA-skatt (särskild debiterad A-skatt).

Kommanditbolag
Företaget ska ha F-skatt och bolagsmännen SA-skatt (särskild debiterad A-skatt). 

Aktiebolag
Företaget ska ha F-skatt och ägarna A-skatt (anställda).

Ekonomisk förening
Föreningen ska ha F-skatt och medlemmarna A-skatt (anställda).

Hur beskattas företagsformen?

Denna information kommer från Skatteverket. Vänd dig dit om du har frågor om beskattning.

Enskild näringsidkare
Näringsidkaren beskattas för överskottet (inkomstskatt + egenavgifter).

Handelsbolag
Bolagsmännen beskattas för sin del av företagets överskott (inkomstskatt + egenavgifter).

Kommanditbolag
Bolagsmännen beskattas för sin del av företagets överskott (inkomstskatt + egenavgifter).

Aktiebolag
Aktiebolaget beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattas för eventuell uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt + kapitalinkomstskatt).

Ekonomisk förening
Föreningen beskattas för vinsten (bolagsskatt). Medlemmarna beskattas för eventuell uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt + kapitalinkomstskatt).

Måste vi göra en årsredovisning och ha revisor?

Enskild näringsidkare
Nej, endast ett årsbokslut måste göras. Det finns inget krav på revisor.

Handelsbolag
Normalt inte, men om handelsbolaget har andra företag (juridiska personer) av en viss storlek som delägare ska det upprätta årsredovisning och ha revisor.

Kommanditbolag
Normalt inte, men om kommanditbolaget har andra företag (juridiska personer) av en viss storlek som delägare ska det upprätta årsredovisning och ha revisor.

Aktiebolag
Ja, alla aktiebolag måste varje år lämna en årsredovisning till Bolagsverket (och i förekommande fall en revisionsberättelse). Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor.

Ekonomisk förening
Ja, en årsredovisning ska upprättas och revisor ska finnas.

Hur fördelas vinst och förlust?

Denna information kommer från Skatteverket. Vänd dig dit om du har frågor om fördelning av vinst och förlust.

Enskild näringsidkare
Normalt endast till näringsidkaren. Undantag make, maka och sambo med gemensamma barn.

Handelsbolag
Enligt avtal om sådant finns. Om inget avtal finns gäller lika fördelning.

Kommanditbolag
Enligt avtal om sådant finns. Om inget avtal finns och bolagsmännen inte kan enas om fördelningen ska frågan avgöras av domstol.

Aktiebolag
Vinst kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning.

Vad händer om jag blir sjuk?

Som företagare omfattas du av sjukförsäkring och föräldraförsäkring och får ersättning utifrån din sjukpenninggrundande inkomst. Försäkringskassan beräknar den sjukpenninggrundande inkomsten på olika sätt, beroende på vilken typ av företag du har. Du har också olika antal karensdagar beroende på din företagstyp.

Denna information kommer från Försäkringskassan. Vänd dig dit om du har frågor om karenstid.

Vad grundar sig den sjukpenninggrundande inkomsten på?

Enskild näringsidkare

Överskottet.

Handelsbolag och kommanditbolag

Överskottet för bolagsmännen var och en för sig.

Aktiebolag och ekonomisk förening

Uttagen lön.

Hur många karensdagar har jag?

Enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag

 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Med enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag kan du välja hur många karensdagar du vill ha. Om du inte gör något val har du automatiskt 7 karensdagar.

Aktiebolag och ekonomisk förening

1 dag.

Efter karensdagen är det ditt aktiebolag eller förening som betalar ut pengar när du är sjuk fram till och med dag 14. Det betyder att dag 2-14 betalar ditt aktiebolag eller förening sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Från dag 14 kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Vad grundar sig den pensionsgrundande inkomsten på?

Denna information kommer från Skatteverket. Vänd dig dit om du har frågor om pensionsgrundande inkomst.

Enskild näringsidkare
Överskottet.

Handelsbolag
Överskottet för bolagsmännen var och en för sig.

Kommanditbolag
Överskottet för bolagsmännen var och en för sig.

Aktiebolag
Uttagen lön.

Ekonomisk förening
Uttagen lön.