Kommanditbolag

Ett kommanditbolag ska alltid ha två eller flera bolagsmän, minst en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären är personligt ansvarig för företagets avtal och skulder.

Anmäl den nya adressen till Bolagsverket

Du måste göra en adressändring hos Bolagsverket. Det räcker alltså inte med att ändra adress hos exempelvis Skatteverket eller Svensk Adressändring Aktiebolag.

Bestyrkt kopia av pass

Vi vill ha bestyrkta kopior på ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i ett företag måste du ofta betala en avgift. På sidan Avgifter för kommanditbolag ser du vad det kostar att starta, driva och avveckla ett kommanditbolag.

Näringslivsregistret Länk till annan webbplats.

Här kan du söka aktuella uppgifter om företag och föreningar. Du anmäler dig som kund för att få tillgång till tjänsten. Betalar gör du med faktura.