Årsredovisning för kommanditbolag

De flesta kommanditbolag behöver inte skicka in någon årsredovisning till Bolagsverket. Men om ditt kommanditbolag har juridiska personer som delägare eller räknas som ett större företag måste du skicka in årsredovisningen till oss.

Ska du skicka in en årsredovisning? 

De här kommanditbolagen ska upprätta och skicka in en årsredovisning till oss:

  • kommanditbolag som har en eller flera juridiska personer som delägare
  • kommanditbolag som räknas som ett större företag. 

I vår årsredovisningsguide kan du kontrollera vad som gäller för ditt företag och bland annat läsa om årsredovisningens olika delar.

Skicka in bestyrka kopior

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda dokument med bestyrkta kopior av originalen. Lägg dem gärna i den här ordningen:

  1. årsredovisning
  2. revisionsberättelse – när det krävs
  3. koncernredovisning med revisionsberättelse – för moderföretag i större koncerner.

Vi godtar inte årsredovisningar som är tryckta, eftersom de inte alltid är fullständiga och är en kopia av originalet.

Adress

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall